VaBe on Vuosisadan yrittäjä!

VaBe sai tunnustusta Valkeakosken yrittäjiltä muun muassa vahvasta tarinasta, asenteesta ja rohkeudesta tehdä isoja investointeja. Myös yrityksen tärkeys paikallisten ihmisten työllistäjänä vaikutti keskeisesti valintaan. Perusteluissa kerrottiinkin VaBen luovan Valkeakoskelle hyvää henkeä.