Laatujärjestelmä

 

1. Tehtaan nimi ja osoitetiedot

 

VaBe Oy

Sammonkatu 10

37600 VALKEAKOSKI

puh. 010 617 8100

faksi 010 617 8150

email: etunimi@VaBe.fi

 

2. Organisaatio

 

VaBe Oy on Inspecta Sertifiointi Oy:n laaduntarkastustoiminnan valvoma elementtitehdas. Tehtaan toimitusjohtajana toimii ins. AMK Markus Lehtinen. 1. luokan betonityönjohtajina toimivat hallituksen puheenjohtaja, ins. Markku Lehtinen, varatoimitusjohtaja, ins. Antti Kangas sekä tuotantopäällikkö, ins. AMK Miikka Lehtinen. Tehtaan tuotantopäällikkönä toimii ins. AMK Miikka Lehtinen. Laadunvalvojana toimii rkm. Tiina Väärälä. Laadunvalvonnasta vastaavat lisäksi työnjohtajat. Tuotannonsuunnittelijana toimii ins. AMK Aki Lehtinen. Työsuojelu-, henkilöstöpäällikkönä toimii tuotantopäällikkö Miikka Lehtinen. Taloushallinnosta vastaa tj. Markus Lehtinen. Myynnistä vastaavat tj. Markus Lehtinen sekä myyntipäällikkö Matti Kuusjärvi. Myynti- ja ostoreskontraa hoitaa Markus Lehtinen. Henkilöstön palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto Pretax Oy. VaBe Oy on RT:n jäsenyritys sekä Tampereen kauppakamarin jäsen.

 

3. Yrityksen laaturaportointi ja reklamaatioiden käsittely

 

Elementtituotannossa noudatetaan Rakennustuoteteollisuuden RTT:n Betonielementtien yleisiä toimitusehtoja. Laaturaportoinnista ja reklamaatioiden hoidosta vastaa laadunvalvoja Tiina Väärälä.

 

4. Yleiskuvaus elementtien valmistuksesta ja jälkihoidosta

 

Ennen elementtien valmistuksen aloittamista pidetään tehtaalla työkohtainen aloitustarkastus tilaajan toimesta, jossa varmistetaan käytettävät materiaalit ja elementtien toteutuskelpoisuus. Elementtien valmistukseen on käytettävissä 30 kpl erikokoisia teräspintaisia tasomuotteja ja patterimuotti. Elementit valmistetaan joko vaakavaluna kippimuoteilla tai patterissa pystyvaluna aloitustarkastuksessa sovitulla tavalla. Valmisbetonin toimittaa Rudus Oy, joka hoitaa myös betonin laadunvalvonnan. Elementit valmistetaan suunnitelmien mukaan, mutta käyttäen Betoninormikortiston (N:o 29) RakMK B4 kohdan 2.2.6.2 suoran tangon ankkurointi ja 4.2.3.2 raudoituksen valmistus ja asennus mukaisia nostolenkkejä. Varsinaiset raudat taivuttaa ja leikkaa oikeanmittaisiksi erillinen raudoittaja. Tämän jälkeen elementtityöntekijä valmistaa elementtimuotin ja varustelee elementin. Muottien mitat ja raudoitukset tarkastaa elementtityöntekijän lisäksi laadunvalvoja tai työnjohtaja ennen valua. Elementtejä voidaan säilyttää hallissa, kunnes muottien purkamislujuus on saavutettu.

 

liite 2.

 

Betonin jälkihoito tapahtuu hallitusti sisätiloissa. Kosteustasapainosta huolehditaan ilmastoinnilla. Betonin vähimmäisjälkihoitoajat ja muotinpurkulujuus on määritelty Rudus Oy:n tekemien koestustulosten perusteella. Patterimuotissa elementin molemmat pinnat on teräsmuottia vasten noin 18 tuntia, jolloin muuta jälkihoitoa ei tarvita. Vaakavalettavissa sisäkuorielementeissä toinen pinta on teräsmuottia vasten ja toinen pinta ei. Sisäkuorielementit saavuttavat kuitenkin riittävän purkulujuuden ilman suojausta alle 20 tunnin aikana tehdasolosuhteissa. Sandwich-elementtien ulkokuoret ovat teräsmuottia vasten vähintään 20 tuntia, muuta jälkihoitoa ei tarvita. Sisäkuoret peitetään tarvittaessa, jotta riittävä jälkihoitoaika saavutetaan. Hilseilevä sementtiliima poistetaan hiertopinnasta mekaanisesti hiomalla.

 

1-hallissa kylmänä aikana käytetään tarvittaessa lisälämmönlähteitä, esim. vesikiertoista muottilämmitystä.

 

2-hallissa valetut elementtipedit nostetaan päällekäin kovettumaan. Alinta muottia lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä ja ylemmät pedit hyödyntävät betonin hydrataatiolämpöä.

 

Elementtien valmistuksessa noudatetaan Inspectan betonielementtien laadunvarmistusta koskevia ohjeita TR15/2007.

 

Jokaisesta elementistä täytetään tarkastuskortti, johon kirjataan elementtien mitat ennen valua ja elementin valmistuttua.

 

Ennen toimitusta valmiin elementin tarkistavat elementin purkajat/viimeistelijät, jotka täyttävät omalta osaltaan elementin tarkastuskortin, jonka laaduntarkastaja Tiina Väärälä tarkistaa ja hyväksyy allekirjoituksellaan ennen elementin toimitusta asiakkaalle. Tiina Väärälä toimittaa elementtien tarkastuskortit asiakkaalle kootusti, jos tilaaja erikseen niin haluaa.

 

5. Elementtien käsittely, varastointi ja kuljetus

 

Elementit viimeistellään elementtien viimeistelypisteessä tai elementtivaunuissa. Viimeistelyn jälkeen elementit suojataan, jos aloituskatselmuksessa yhteisesti tilaajan kanssa niin sovitaan, sekä siirretään ulkovarastoon odottamaan kuljetusta. Kuljetukset hoitaa yksityinen kuljetusliike. Kuljetustilaukset tulee tehdä tehtaalle vähintään neljä arkipäivää ennen toimitusta kuljetusehtojen mukaan. Elementtien poikkeava käsittely, esim. työmaalla tapahtuva kääntäminen, on aina suoritettava suunnittelijan ohjeen mukaan. Viimeistelyssä puretaan poistettavat varausmateriaalit. Mahdollinen hilseilevä sementtiliima elementin pinnasta poistetaan hiomalla. Kaikki sähköputket tarkistetaan käymällä ne läpi vaijerilla.

 

6. Luettelo tehtaan testaus-, mittaus- ja tarkastusvälineistä

 

Tehtaalla on käytössä elementin teossa tarvittavat mittausvälineet. Jokainen elementti tarkastetaan silmämääräisesti. Lisäksi terästen suojaetäisyys tarkastetaan vähintään kerran viikossa pistokokein valmiista elementistä Hilti PS 20 ja Hilti PS35 -etäisyysmittarien avulla.

 

 

 

 

7. Tehtaalle tulevien aineiden ja tarvikkeiden vastaanottotarkastus, käsittely ja varastointi

 

Valmisbetonin toimittaa Rudus Oy. Teräkset toimittaa Celsa Steel Service Oy. Teräsverkot toimittaa Tammet Oy ja Peikko Finland Oy. Sähköosat ovat Ensto Oy:n valmisteita. Teräsosia toimittaa Peikko Finland Oy, Semtu Oy ja R-Group Oy. Eristeet ovat Styroplast Oy:n, Paroc Oy:n ja SPU Systems Oy:n valmisteita.

 

8. Elementtien valmistuksen dokumentit

 

Elementtien valmistusta seurataan päivittäin täytettävästä käyttöpäiväkirjasta ja tuotanto-ohjelmasta. Valmiit elementit tarkastetaan By 50: 6.5:n mukaan.

 

9. Materiaalitoimittajien dokumentit:

 

Alla internetosoitteet, joista löytyy sertifikaatteja, laatuasiakirjoja sekä tuoteselosteita käyttämistämme päämateriaaleista:

 

- Valmisbetoni

 

- Paroc eristeet

 

- SPU eristeet

 

- Styroplastin EPS-eristelevyt

 

- Eristerappaus

 

- Puutavara

 

- Teräkset

 

- Raudoitustuotteet Peikko

 

- Raudoitustuotteet Tammet

 

- Raudoitustuotteet RGroup

 

- Raudoitustuotteet Semtu

 

- Sähkötarvikkeet

 

- Muoviset betonivälikkeet Rinotop

 

- Muoviset betonivälikkeet Okaria

 

- Läpiviennit

 

- Muottiöljy

 

- Kiinnitystarvikkeet

 

© 2018 VaBe Oy Sammonkatu 10, 37600 Valkeakoski | Puh. 010 6178 100 | info@VaBe.fi