VaBe® - JULKISIVUN RANKAJÄRJESTELMÄ

 

 

 

 

                                                         - Kaikille julkisivuverhouksille käyttöohjeen tiivistelmä.

 

                                                           Täydellinen käyttöohje ja lisätiedot valmistajalta.

 

 

 

 

 

1. VaBe - julkisivurakenteen periaate

VaBe – julkisivurakenne perustuu betoniseen sisäkuorielementtiin, johon erityismenetelmällä kiinnitetään tehtaalla lämmöneristeet ja kaikille verhousmateriaaleille soveltuva kiinnitysalusta VaBe-rankaa käyttäen.

 

VaBe-laipparankaa käytetään julkisivun lämmöneristeen, tuulensuojan ja verhoilumateriaalien kiinnittämiseen betoniseen sisäkuorielementtiin. Rakenteeseen kuuluu: VaBe-ranka, kiinniketangot ja vinositeet. Rakenteelle on haettu patenttia.

Alumiiniset VaBe-rangat sijoitetaan pystysuuntaisesti määrävälein.

 

Julkisivuelementit toimitetaan työmaalle lämmöneristettyinä. Lämmöneristeen pinnassa on tuulensuoja.

 

Laipparangat

 - muodostavat verhoilumateriaalille yhtenäisen ja kantavan kiinnitysalustan

 - puristavat lämmöneristeen tiiviisti sisäkuoreen

 - jättävät tuuletusraon lämmöneristeen ja verhoilumateriaalin väliin.

 

Verhousmateriaali kiinnitetään VaBe-rangan laippoihin työmaalla.

 

Julkisivun verhoilumateriaali kiinnitetään VaBe-rangan laippoihin kullekin verhoilumateriaalille soveltuvin kiinnitystavoin. Järjestelmä mahdollistaa erilaisten verhousmateriaalien käyttämisen samassa julkisivussa rinnakkain.

 

Sisäkuorielementit valetaan siten, että seinän sisäpinta on sileä, mikä vähentää tasoitustyön tarvetta oleellisesti.

 

 

2. Rakenneosat

 

Alumiiniset VaBe-rangat ovat kiinni ulkoseinän sisäkuorielementissä kiinniketangoilla lämmöneristekerroksen läpi.

Kiinniketangot ovat toisesta päästään valussa, ja toisesta päästään ne on kiinnitetty laipparankaan mekaanisesti. Kiinniketankojen määrä riippuu julkisivun verhoilumateriaalin painosta ja julkisivun kuormituksista.

 

Kiinniketankoina voidaan käyttää ruostumatonta harjaterästä tai kierretankoa.

 

Harjaterästankoja käytetään kun alumiinirangat kiinnitetään tehtaalla. Kierretankoja käytetään, jos eristeet ja VaBe-rangat kiinnitetään jälkiasennuksena työmaalla. Kierretankoja voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa julkisivulle vaaditaan erityistä asennustarkkuutta.

Alumiininen laipparanka on erityismitoitettu ja valmistettu julkisivukäyttöön.

 

Kiinniketangot ja laipparangat kiinnitetään betoniin elementin valamisen yhteydessä. Rangat asennetaan tavallisesti pystysuuntaisesti.

Kiinniketankojen välit ovat k 600. Rankojen väli on 600 mm. Tasavälinen asemointi kulkee koko julkisivun yli vasemmalta oikealle.

Vinositeitä on yksi kappale rankaa kohti, sijoitettuna korkeussuunnassa pysytysuuntaisen rangan keskelle.

 

Vaaka-asentoon asennettavien rankojen kyljet on rei´tetty pystysuuntaisen seinän tuuletuksen varmistamiseksi.

 

3. Sisäkuorielementtien suunnittelu

 

Sisäkuorielementtien suunnittelussa suositellaan käytettäväksi VaBe-sisäkuorielementtien detaljirakenteita.

 

Nämä poikkeavat Betoniyhdistyksen tyyppirakenteista mm. seuraavissa kohdissa:

 - elementtien liitosdetaljit mitoitetaan pienemmin liitosmitoin, jolloin sauman lämmöneristys voidaan työmaalla tehdä elementin asennuksen yhteydessä

 - ikkuna- ja oviaukkoihin laitetaan teräksiset kiinnitystuet puurankojen sijasta.

 

Elementtisuunnittelija merkitsee elementtipiirustuksiin rankojen paikat.

 

VaBe-rangan ja kiinniketankojen mitoitus perustuu julkisivuille kohdistuviin tavanomaisiin kuormituksiin Suomen olosuhteissa.

 

Käytetyt kuormat ovat:

 - tuulikuorma

 - rankojen ja lämmöneristeen oma paino

 - käytettävän verhoilumateriaalin oma paino.

 

Mitoitus perustuu Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiin B1 ja B7 sekä alumiinirakenteiden normeihin ( RIL).

Rakenneluokka: 2

Rasitusluokka: XC1

- materiaalit sopivat myös vaativampiin rasitusluokkiin xxxx

Betoni: C25/30

 

4. Verhousmateriaalin kiinnitys

 

Kunkin julkisivun verhousmateriaalin asettamat vaatimukset kiinnitysalustalleen tarkistetaan tapauskohtaisesti.

 

Laipparankojen välit ja tappien tiheys määritellään julkisivun verhousmateriaalin painoluokan mukaan seuraavan taulukon mukaisesti.

Julkisivuverhouksen kiinnittäminen rankoihin voi tapahtua ruuvaamalla, pulttaamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Alumiinirankaan ruuvattavien ruuvien tai pulttien tulee olla haponkestävää terästä. Muuten rankaan kosketuksissa olevien metalliosien tulee olla vähintään sinkittyä terästä.

 

Verhoilumateriaalien pystyliitokset pyritään sijoittamaan pystysuuntaisten rankojen kohdalle.

 

Verhoilumateriaali asennetaan materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnittämiseen voidaan käyttää monia eri tapoja, mm seuraaavia tapoja:

 - ruuvaaminen laippoihin

 - pulttaaminen laippoihin

 - kiristyskappale joka puristetaan rangan sisään

 - laippojen taakse tukeutuvat klipsit

 - ampuminen laippoihin.

 

5. Elementtien valmistus ja toimitus

 

VaBe-elementtien valmistusta varten on rakennettu uusi tuotantolinja Valkeakosken Betoni Oy:n elementtitehtaalle Valkeakoskelle. Elementtien valmistusta varten on kehitetty erityinen valmistusmenetelmä, joka ottaa huomioon eristeiden ja rankojen asentamisen betonimassan valamisen yhteydessä.

 

Valmistusprosessin lopussa elementtien lämmöneristeet suojataan muovipakkauksella ennen varastoon siirtämistä. Eristeiden kastuminen ja homehtumisvaara varastossa tai kuljetuksen ja asennuksen aikana estetään.

 

Rakennedetaljit – esimerkki puuverhoilusta

 

© 2018 VaBe Oy Sammonkatu 10, 37600 Valkeakoski | Puh. 010 6178 100 | info@VaBe.fi